Διαδίκτυο και κοινωνία

ch2a

Επειδή στον μύλο της καθημερινότητας δεν διακρίνουμε τις θεμελιώδεις αλλαγές που επέφερε το Διαδίκτυο, συνεχίζουμε επισημαίνοντάς τες: οικουμενική αναπαράσταση και επικοινωνία με χαμηλό κόστος, πλοήγηση και συμμετοχή σε έναν ωκεανό πληροφορίας για πρόσωπα και πράγματα, και διασύνδεση σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα με χαλαρούς δεσμούς το οποίο προϋποθέτει ως συστατικό λειτουργίας του την καταγραφή της συμπεριφοράς του χρήστη.

Οι αλλαγές αυτές πηγάζουν από τον μετασχηματισμό του ψηφιακού σε διαδικτυακό. Ένα κείμενο ή ένα προφίλ στο Διαδίκτυο γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμο από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Γίνεται πιο ανοιχτό και οικουμενικό στις αλλαγές από τους υπόλοιπους χρήστες. Διατρέχει, όμως και τον κίνδυνο της κακόβουλης χρήσης που συνεπάγεται η δημόσια έκθεσή του.

Σε αυτό το πλαίσιο διερευνούμε τις δύο όψεις του νομίσματος στη συλλογική έκφραση. Η θετική όψη της ευελιξίας και της οικουμενικότητας στο Διαδίκτυο εκφράζεται στην πολιτική με την ενδυνάμωση της αυτονομίας του ατόμου και την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Παράλληλα, όμως οξύνονται οι υφιστάμενες αντιπαραθέσεις στα επιμέρους πεδία (π.χ. πολιτικό, θρησκευτικό, εθνικό) και ο κυβερνοπόλεμος ταρακουνάει τα θεμέλια των υποδομών.

Στην τέχνη και στην επιστήμη παρέχονται νέα εργαλεία για τη δημιουργία και την προσέγγιση του κοινού. Από την άλλη, η απαίτηση για νέες δεξιότητες και ο πειρασμός της αντιγραφής μεγαλώνουν.

Οι καταναλωτές απολαμβάνουν περισσότερες επιλογές και διασυνδέονται στα κοινωνικά δίκτυα. Πληρώνουν όμως με το τίμημα της προσοχής τους στις διαφημίσεις και την εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων.

Οι παραδοσιακές βιομηχανίες (π.χ. ΜΜΕ) συνταράσσονται από το άνοιγμα της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε χρήστη. Δημιουργούνται νέοι κλάδοι και ένας τρίτος δρόμος στην ιδιοκτησία, στην παραγωγή και στη διακυβέρνηση. Οι παραγωγοκαταναλωτές συμμετέχουν ενεργά χωρίς να έχουν στενούς δεσμούς και άμεση ανταμοιβή. Η κυριαρχία ολίγων επιχειρήσεων και στο Διαδίκτυο παρότι βελτιώνει τις υπηρεσίες, αυξάνει τους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και εμποδίζει την καινοτομία. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες πασχίζουν να καταλάβουν και να εκμεταλλευτούν τη ραγδαία αλλαγή του περιβάλλοντος.

Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που γεννά το Διαδίκτυο βρίσκουν τη διαυγέστερη έκφρασή τους στην Google. Παρότι η εταιρεία βελτίωσε την αναζήτηση και με την εισαγωγή του λειτουργικού συστήματος Android έσπασε το ολιγοπώλιο στις φορητές συσκευές, διατηρεί το αναλυτικό προφίλ κάθε χρήστη και εξαγοράζει ό,τι κινείται. Έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Είναι ένας ξερόλας στον οποίο μεταθέτουμε μέρος του μυαλού μας. Με πρώτα και καλύτερα τα παιδιά μας.

Περιεχόμενα

o   Ι. Ένας παλαιός κόσμος, τόσο καινούργιος…

o   Η επανάσταση των επαναστάσεων

o   Τι πραγματικά αλλάζει

o   IΙ. Η πηγή των αλλαγών που φέρνει το Διαδίκτυο

o   Πολιτική: αυτονομία και δημοκρατία στο Διαδίκτυο

o   Χακτιβισμός: ο ακτιβισμός του Διαδικτύου

o   Απεργεί το Διαδίκτυο;

o   Γίνεται Κυβερνοπόλεμος εκεί μέσα

o   Κάνοντας τέχνη (με) το Διαδίκτυο

o   Μπαμπά, πώς βγαίνουν τα χρήματα στο Διαδίκτυο;

o   Νέα παραγωγή, διακυβέρνηση και ιδιοκτησία

o   Μερικές βιομηχανίες άλλαξαν πολύ

o   IΙΙ. Google: ο πυρήνας της ζωής με το Διαδίκτυο

o   Τέλος στο διεθνές ολιγοπώλιο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας

o   Ο δρόμος δεν έχει μόνο δάφνες: Buzz, Wave, ειδήσεις και ψηφιοποίηση

o   Και στο τέλος τι μένει;

o   IV. Οι προκλήσεις των επιχειρήσεων στο ΔιαδίκτυοAir Jordan XIII High